Biomimicry in het onderwijs

Biomimicry biedt de mogelijkheid om te onderzoeken hoe de natuur kan helpen om grootste hedendaagse uitdagingen aan te pakken, zoals klimaatverandering en toenemende hoeveelheden van afval en vervuiling. Het stelt leerlingen in staat om deze bevindingen toe te passen om echte en werkende oplossingen te creëren.

Drie redenen om biomimicry in het onderwijs te introduceren zijn:

  • Biomimicry onderwijs kan gekoppeld worden aan bestaande curricula.
  • Een grote verscheidenheid aan academische ideeën en onderwerpen kan worden benaderd met biomimicry.
  • Academische ideeën en onderwerpen worden verkend binnen de fascinerende context van de natuur.

Biomimicry educatie kan leiden tot een toenemende waardering van de (natuurlijke) wereld, een grotere motivatie om bij te dragen het creëren van een duurzame toekomst, en het nastreven van verdere opleiden en loopbanen die leerlingen daarbij helpen.

Biomimicry geeft leerlingen hoop en ambitie, en geeft handvaten om de wereld positief te veranderen. Leerlingen voelen zich maar al te vaak machteloos tijdens hun studie, het tegendeel van waarom we onze jongeren in de eerste plaats opleiden.

Biomimicry en STE(A)M-educatie

Biomimicry kan dienen als een boeiende manier om STE(A)M-onderwerpen aan studenten te presenteren. Mensen proberen al heel lang gebruik te maken van de wijsheid van de natuur. Vandaag de dag zetten we deze gewoonte voort. Leerkrachten kunnen hiervan profiteren door hun leerlingen te betrekken bij de biologie hen te laten ‘leren door te doen’. Voorbeelden uit de biomimicry die de thema’s biologie, techniek, scheikunde, kunst en wiskunde in één keer behandelen kunnen gebruikt worden.

Het is belangrijk leerlingen voor te bereiden om de vernieuwers, onderzoekers en leiders van morgen te worden, en om dit te kunnen doen hebben zij (basis)kennis nodig over alle STE(A)M-disciplines. Het doel van STE(A)M-onderwijs is ervoor te zorgen dat alle leerlingen de mogelijkheid krijgen om zich te verdiepen in en zich te laten inspireren door alle STE(A)M-onderwerpen: wetenschap, technologie, techniek, kunst en wiskunde. Zo krijgen ze de mogelijkheid om hun potentieel volledig te ontplooien.

Bovendien kan biomimicry worden gebruikt om een interdisciplinair platform te creëren dat leerlingen met elkaar en de natuurlijke wereld verbindt buiten het traditionele klaslokaal.

Voorbeelden van biomimicry in het klaslokaal

Er zijn verschillende manieren waarop biomimicry interdisciplinair kan worden ingezet. Hier zijn enkele voorbeelden:

  • Een kunstdocent die met leerlingen schaduwen observeert kan als activiteit met leerlingen naar buiten gaan. Hier kunnen ze de schaduw van levende organismen bestuderen en gedetailleerde schetsen.
  • Een leerkracht die wetenschappelijke methoden onderzoekt, kan leerlingen gedurende een bepaalde periode natuurverschijnselen buiten het klaslokaal laten observeren. De leerkracht kan vragen bedenken over welke natuurverschijnselen leerlingen opvallen, en welke functies deze verschijnselen zouden kunnen hebben. Een voorbeeld is: ‘Waarom zijn boontakken vaak krom?’. Vervolgens kunnen de leerlingen een vraag kiezen waarbij ze een experiment ontwerpen en een hypothese testen om achter de functie van een bepaald natuurverschijnsel te komen.
  • Een scheikunde klas die leert over atomische interacties kan wetenschappelijke artikelen lezen over gekko’s. Deze dieren bewegen (ondersteboven) op gladde oppervlaktes door gebruik te maken van Van der Waals krachten.
  • Leerlingen die oplossingen voor klimaatverandering onderzoeken kunnen als activiteit koolstofnegatief cement maken van uitlaatgassen van auto’s, gebaseerd op het chemische proces dat koralen gebruiken om hun steenachtige riffen op te bouwen.
  • Leerlingen kunnen onderzoeken hoe zeesponzen voedsel uit zeewater filteren (elektrostatische aantrekkingskracht), en andere natuurlijke strategieën voor het filteren van water. Een bijbehorende activiteit kan zijn dat de leerlingen prototypes maken van uitlaatpijpen van auto’s die verontreinigende stoffen verwijderen voor uitstoot.
  • Een natuurkunde leerkracht kan leerlingen op het schoolplein laten zien hoe spanning en rek werkt, door hen te laten onderzoeken hoe bomen met hun massieve bladerdak bestand blijven tijdens hevige wind.

En zo zijn er nog meer voorbeelden! Bekijk de onderste video rechts.

Het belang van biomimicry in het onderwijs zien.
Leerlingen praten over hun eigen biomimicry-project.
woman reading book while sitting on chair
boy in gray long sleeve shirt holding white plastic container
Hoe ziet biomimicry educatie eruit?