Par projektu

Dabas uzņēmēji

Mēs zinām, ka rītdiena būs citāda, jo tas, kā dzīvojam šobrīd, nav ilgtspējīgi. Nākotnē būs nepieciešamas jaunas zināšanas, jauni rīcības modeļi, neiztiksim arī bez senām gudrībām.

Daba ir spējusi sevi nodrošināt jau 3,8 miljardus gadu. Tā izskatās sarežģīta, tomēr aiz šīs sarežģītības slēpjas vienkārši principi, kas dod iespēju dzīvībai pielāgoties un zelt. Biomimikrija ir šo principu izpēte un pielietošana. Šo atziņu pielietošanai cilvēku dzīvē var būt nozīmīga ietekme. Piemēram, brāļi Raiti nespēja izdomāt, kā vējainā dienā noturēt lidmašīnu taisni gaisā, pirms nenovēroja, kā sānu vējā lido tītaru grifi. Bez šiem putniem iespējams nebūtu lidmašīnu un ērtas iespējas starptautiskiem ceļojumiem.

Kļūsti par dabas uzņēmēju un uzzini, kā pielietot dabas gudrību, lai veidotu labāku nākotni!

Skolu iesaiste

“Dabas uzņēmēji” ir Eiropas Savienības Erasmus+ programmas atbalstīts projekts, kas aicina skolēnus apgūt un izmantot biomimikriju savos projektos. Tas sniedz iespēju noskaidrot, kā biomimikrija spēj risināt ilgtspējas problēmas, ar kurām Eiropa šobrīd saskaras, kā arī piedāvā biomimikrijas dizaina pielietojumu jaunu produktu izstrādē. Projekts mudina sadarboties 15-18 gadus vecus skolēnus visā Eiropā un veicina apziņu, ka veiksmīga pāreja uz ilgtspējīgu nākotni ir iespējama.

Projektā piedalās partneri no 5 valstīm - Latvijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Rumānijas, Vācijas.

Projekts “Dabas uzņēmēji”:

  • var tikt integrēts dažādos dabaszinātņu, tehnoloģiju un biznesa mācību priekšmetos;
  • veicina skolēnu zinātnisko darbību;
  • nodrošina praktisku pielietojumu zinātnei un dizainam;
  • sniedz iespējas turpmākai biznesa ideju attīstībai.

Skolēni:

  • noskaidros galvenās vides problēmas, kas ietekmē viņu dzīvi;
  • apgūs dabas piedāvāto ilgtspējas modeli;
  • piedāvās savas idejas Eiropas sadarbības platformā.

Skolotāji iegūs:

  • mācību materiālus, kas veicina starpdisciplināru mācīšanos dabaszinātņu, sociālo zinātņu, dizaina un tehnoloģiju mācību jomās;
  • tiešsaistes mācību vidi skolotāju un skolēnu atbalstam;
  • sadarbības platformu, kur skolēni skolotāju vadībā var darboties patstāvīgi vai komandās.

Biomimikrija ir plaukstoša joma – kā lieli, tā mazi uzņēmumi to izmanto, lai pilnveidotu savus produktus un pakalpojumus un samazinātu ietekmi uz vidi. Biomimikrija piedāvā unikālas iespējas nākotnes veidošanai biznesam, sabiedrībai un jebkuram citam sabiedrības loceklim.

Projekts “Dabas uzņēmēji” sniedz iespēju jauniešiem veidot atjaunoties spējīgu pasauli, gūt iedvesmu, smeļoties idejas un zināšanas dabā.

Aicinām skolas iesaistīties projektā un reģistrēties platformā! Skolām tiks sniegts atbalsts, lai tās veiksmīgi spētu īstenot piedāvāto programmu. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar mums!