Kā realizēt projektu ar skolēniem?

Noskatieties šo prezentāciju kopā ar skolēniem un praktizējieties dabas dziļāko likumsakarību atpazīšanā un dizaina principu formulēšanā!

Ideju ģenerēšana. Viena no metodēm, ko var izmantot, ir “Trakais astotnieks”.

Trakais astotnieks

Ātri uzskicējiet 8 dizaina idejas 8 minūtēs. Laika limits svarīgs, lai nebūtu laika ilgi domāt par idejām un tās detalizēti izstrādāt, bet tiešām ātri ģenerēt pēc iespējas vairāk dažādu ideju. Šeit svarīga kvantitāte, nevis kvalitāte!

Prezentējiet 2 idejas visai grupai. Kad visi to paveikuši, nobalsojiet par jūsuprāt labākajām idejām. Parasti veidojas līdergrupiņa ar idejām, kas patīk vairāk. No šīm beigās izvēlieties 2-3, kas patīk visiem un kuras attīstīsiet tālāk!