Kāpēc mācīt biomimikriju?

Dzīvība uz Zemes ir spējusi pastāvēt un attīstīties 3,8 miljardu gadu. Daba efektīvi pārstrādā atkritumus, izmanto atjaunojamo saules enerģiju, ir noturīga pret pēkšņām izmaiņām, laika gaitā ir pielāgojas jauniem apstākļiem. Kā būtu, ja mēs varētu izmantot dabā sastopamās likumsakarības un piemērotu mūsu dzīvei, lai varētu eksistēt, nekaitējot dabiskajām ekosistēmām, no kurām ir atkarīga mūsu izdzīvošana?

Biomimikrija ved mūs ceļojumā, lai atklātu principus, kas padara dabu par ilgtspējības modeli. Tā piedāvā iespēju izpētīt, kā šie principi var palīdzēt risināt dažas no lielākajām problēmām, ar kurām mūsdienās saskaras cilvēce, piemēram, klimata pārmaiņas un pieaugošais atkritumu un piesārņojuma līmenis. Tā dod skolēniem iespēju attīstīt kompetences, lai radītu reālus risinājumus šīm problēmām.

Biomimikrija ļauj mums iepazīt dabas brīnumus un  mācīties no tās. Tā ir aizraujoša un uz risinājumiem orientēta.

Trīs iemesli, kāpēc mācīt biomimikriju:

  • Mācību programmās nav jāpievieno jauns saturs, to jau šobrīd māca dažādos dabaszinātņu jomas mācību priekšmetos.
  • Var iesaistīt dažādus mācību priekšmetus un jomas.
  • Akadēmiskās zināšanas var saistīt ar saistošo dabas pasauli.
Biomimicry 3.8

Ieguvumi

Biomimikrijas mācīšana ir jauns veids, kā jauniešiem uzlūkot dabu – kā gudrības avotu, no kura varam mācīties. Tas palīdz skolēnus ieinteresēt par zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas priekšmetiem, dod tiem saikni ar reālo pasauli. Turklāt biomimikriju var izmantot, lai izveidotu starpdisciplināru saikni un veicinātu skolēnu sadarbības prasmes.

Skolēniem jākļūst par rītdienas novatoriem, pedagogiem, pētniekiem un līderiem, un lai pilnībā izmantotu savu potenciālu, viņiem ir nepieciešamas zināšanas dabaszinātnēs, tehnoloģijās, inženierzinātnēs un matemātikā. Biomimikrijas dizaina projekti sniedz viņiem šādu iespēju.