Skolotājiem

Šīs lapas pašlaik ir izstrādes stadijā. Mēs tās pamazām papildināsim ar materiāliem, kas palīdzēs jums realizēt biomimikrijas dizaina projektus ar saviem skolēniem. Ieskatieties laiku pa laikam, lai redzētu, kas jauns pievienots!

Šeit atradīsiet:

  • Informāciju par to, kā lietot platformu un maksimāli izmantot tās sniegtās iespējas;
  • Idejas papildus aktivitātēm;
  • Rekomendācijas, kā realizēt projektu ar skolēniem;
  • Tiešsaistes resursus padziļinātai tēmas izpratnei.

Pēc platformas izmēģināšanas šeit publicēsim arī skolotāju praktiķu pieredzi un rekomendācijas sasaistei ar mācību priekšmetu standartiem.