Wat is biomimicry?

Het leven op aarde heeft in 3,8 miljard jaar geleerd wat werkt, wat passend is en wat blijvend is. De natuur recyclet afval efficiënt, gebruikt hernieuwbare energie van de zon, is veerkrachtig bij plotselinge veranderingen, past zich in de loop der tijd aan nieuwe omstandigheden aan en reguleert zichzelf door middel van feedback-lussen.

Wat als we de werkingsprincipes van de natuur als inspiratie zouden kunnen gebruiken om onze manier van leven als mens te herzien? Om te gedijen zonder de natuurlijke systemen te beschadigen waarvan we afhankelijk zijn om te overleven? Dat is wat biomimicry - het leren van de natuur - inhoudt.

De term biomimicry werd voor het eerst gebruikt door Janine Benyus in haar boek ‘Biomimicry, innovation inspired by nature’ (1997). Daarbij hanteerde zij de volgende definitie:

  • De natuur als model. Biomimicry is de kunst en wetenschap die strategieën uit de natuur bestudeert, als inspiratie gebruikt en navolgt om problemen in onze menselijke maatschappijen op te lossen, bijvoorbeeld een zonnecel geïnspireerd op een blad.
  • De natuur als maatstaf. Biomimicry past ecologische maatstaven toe om de ‘passendheid/ geschiktheid’ van innovaties te bepalen. Na 3,8 miljard jaar evolutie heeft de natuur geleerd: Wat werkt. Wat geschikt is. Wat blijvend is.
  • De natuur als mentor. Biomimicry is een nieuwe manier van kijken naar en waarderen van de natuur. Het introduceert een tijdperk dat niet gebaseerd is op wat we uit de natuur kunnen halen, maar wat we van de natuur kunnen leren.

Het biomimicry-ontwerpproces dat in Natural Entrepreneurs wordt gebruikt is gebaseerd op de Biomimicry Toolbox van het Biomimicry Institute. Het is altijd goed om op deze bron terug te vallen tijdens het doorlopen van de stappen op het platform. Op het YouTube-kanaal van biomimicryNL en het Biomimicry Insitute zijn ook nuttige en inspirerende video's te vinden met voorbeelden van biomimicry-oplossingen, zoals deze: