Kur meklēt atbalstu?

Pedagoģiskais ietvars un mācību pieeja

Šajā dokumentā ir aplūkotas dažādas koncepcijas, politikas un pedagoģijas, kas ir "Dabas uzņēmēju" projekta pamatā. Tas varētu interesēt pētniekus un pedagogus, kuri varētu vēlēties izmantot mūsu pieredzi.

Papildus informācija

Projektā izmantotais biomimikrijas dizaina process sakņojas Biomimikrijas institūta metodikā. Šī krātuve ir lielisks noderīgu materiālu avots par biomimikrijas tēmu.

Apmeklējiet arī Biomimicrijas Institūta YouTube kanālu, kur atradīsiet daudz iedvesmojošu video un piemēru dizaina risinājumiem.

Dziļākai izpratnei var noderēt Biomimikrijas akadēmijas piedāvātie tiešsaistes kursi.

Ja nepieciešama palīdzība platformas lietošanā vai komandu moderēšanā, sazinieties ar Bērnu Vides skolu info@videsskola.lv

Lai uzzinātu vairāk par biomimikrijas iespējām skolēnu radošuma un inovāciju veicināšanā, iespējams apgūt 20 stundu profesionālās pilnveides kursus .